Mindfulness kursus 8 sessioner, forår 2019

Bliv mere nærværende med mindfulness

Mindfulness kursus 8 sessioner

Lær at blive mere nærværende og at håndtere angst, stress og/eller tilbagevendende depression med mindfulness.

 

Hvad kan mindfulness hjælpe med?

Formålet med kurset er, at deltagerne lærer at praktisere mindfulness. Mindfulness har en positiv effekt på både det fysiske og psykiske velbefindende hos mennesker over for en lang række problemstillinger som fx:

 • Stress
 • Tilbagevendende depression
 • Angst
 • Livskvalitet
 • Smertehåndtering
 • Immunforsvar
 • Selvværd og selvtillid
 • Nærvær
 • Koncentration

Målgruppe

Kurset er for alle som ønsker at opnå fordelene ved at dyrke mindfulness. Man skal dog være indstillet på, at der vil være meget hjemmetræning, som en vigtig del af kurset (se neden for).

 

8 sessioners gruppeforløb

Kurset består af 8 forskellige sessioner med medfølgende tema, øvelser og hjemmetræning specifikt for den enkelte session. Størstedelen af hjemmetræningen vil naturligvis være forskellige mindfulness meditationer. Neden for kan en oversigt over de forskellige temaer for sessionerne ses. Disse temaer går igen på undervisnings DVD'en. Meditationerne fra DVD'en vil blive anvendt, som en del af undervisningen.

 

1: Grundholdninger i mindfulness

 

2: Håndtering af problemer

 

3: Åndedrættet

 

4: At være i nuet

 

5: Bagved vandfaldet

 

6: Tanker er ikke fakta

 

7: Self-compassion (venlighed)

 

8: Fremtidig træning 

 

Hjemmetræning

Det er nødvendigt at praktisere mindfulness dagligt for at opnå en effekt. Derfor opfordrer vi deltagerne til at bruge ½-1 time om dagen 6 ud af 7 dage i ugen på at praktisere øvelserne derhjemme under kurset.

 

Underviser

Psykolog Morten Hecksher

 

Morten har over 26 års klinisk erfaring med psykologarbejde og undervisningserfaring. Han har lavet 8 sessioners mindfulness kurser igennem 15 år og var blandt de aller første i Danmark til at arbejde professionelt med mindfulness. Siden 2004 har Morten også udbudt Instruktør uddannelser i mindfulness for læger, psykologer og andre faggrupper. Mange mindfulness-instruktører i Danmark har derfor fået træning af Morten. Yderligere har han omfattende efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi, ACT og mindfulness. Han har skrevet bøger og artikler om mindfulness og ACT. Af produkter har han lavet mindfulness meditations CD'er og et DVD baseret mindfulness læringsprogram (DVD'programmet følger med dette kursus).

 

Se mere information om Morten under Mortens profil på hjemmesiden. Klik her. 

 

Dato'er

Kurset ligger fast om mandagen kl. 17 til 19.30 på følgende datoer:

 

Den 4., 11., 18,, 25. marts og 1., 8,, 29. april og 6. maj 2019

 

Lokaler

KognitivGruppen

Rolighedsvej 38, 8240 Risskov

 

Hvad er mindfulness?

Vi påvirkes alle sammen i vores dagligdag af vores tanker og vores følelser. Mange oplever tilbagevendende bekymringer, selvkritik og andre udfordrende tanker. Andre oplever udfordrende følelser, som angst, utilstrækkelighed, stress og andre former for ubehag. Andre igen oplever at tiden går så stærkt, at vi ikke rigtig opdager, hvordan vi handler og agerer eller hvad vores problemer kommer af.

 

Dette prøver folk at håndtere på forskellige måder. Mange prøver at løbe ekstra stærkt for at nå det hele. Andre prøver at undgå situationer, hvor ubehagelige følelser og tanker viser sig (fx angst). Andre igen prøver at tænke sig ud af problemerne, men ofte uden held, hvilket kan resultere i at vi bliver meget selv-kritiske. Vi kommer nemt til at reagere på vores ubehagelige tanker og følelser og gentage de samme mønstre igen og igen ofte uden at vi selv er klar over det. Samtidig er det svært at være nærværende med de mennesker, som betyder noget for os.

 

Med mindfulness træner vi en række mentale færdigheder, som lærer os en anden måde at håndtere vores udfordringer på. I stedet for at blive fanget af vores tanker, følelser og impulser og handle ureflekteret på dem, træner vi i stedet at blive mere tilstedeværende i vores liv, så vi kan handle mere konstruktivt på vores udfordringer og blive mere tilstedeværende i vores liv. Frem for at fortsætte den indre kamp mod vores tanker og følelser, træner vi i stedet at lære at slutte frem med dem. At være med vores tanker og følelser uden at slås med dem og uden at være tvunget til at handle på dem. I stedet for at kritisere os selv for vores fejl og begrænsninger træner vi i stedet at være venlige over for os selv.

 

Folk tror ofte at mindfulness handler om at opnå en afslappet behagelig tilstand, men dette er ikke tilfældet. I stedet kan mindfulness ses som mental fitnesstræning. Ligesom vi dyrker motion for at få en sund krop, træner vi mindfulness for at få et sundt sind.

 

Denne præsentation af mindfulness er udført med fokus på at være let forståelig. For en mere videnskabelig præsentation af mindfulness, se vores metodeafsnit for behandlere i menu'en oven for.

 

 

OBS: Begrænset antal pladser

Information

Lær at håndtere dine udfordringer bedre og blive mere nærværende i dit liv med mindfulness.

 • 8 sessioner af 2,5 timer hver
 • Prisen er inkl. DVD og undervisningsmateriale, som er udviklet af underviseren
 • Få en gruppe at lære og udvikle dig sammen med
 • Tilmeldingsfrist den 15. februar 2019

Prisen er DKK 4.500,00 inkl moms.

Pris: 4.500,00 DKK (Pris ekskl. moms: 3.600,00 DKK)

Underviser:

Morten Hecksher

Tilmeld kursus