Trænerkursus: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Trin III

Mindfulness-træner kursus Trin 3

 

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltageren indsigt i mindfulness og bruge det som redskab i terapeutisk kontakt og til udvikling af færdigheder i MBCT, MBSR-grupper eller individuel træning. Metoden er også et centralt virkemiddel i behandlingsarbejde og terapi - både for terapeuten og klienten. Derudover lærer mindfulness-udøveren at integrere ACT i sit arbejde for at styrke sine færdigheder. Dette indbærer bl.a.:

  • At deltagerne får kendskab til den teoretiske baggrund for ACT 
  • At deltagerne får kendskab til metoder i ACT, som kan integreres med deres hidtil anvendte teknikker. Herudover en solid fornemmelse for sammenhængen mellem ACT og Mindfulness
  • At deltagerne opnår at få større opmærksomhed på egne barrierer og fastlåsthed i forhold til at kunne anvende mindfulness som et aktivt redskab i udvikling af psykologisk fleksibilitet
  • At deltagerne gør sig personlige erfaringer med metoden og modtager tilbagemelding på egen stil

 

Målgruppe

Kurset er beregnet på personer som ønsker at anvende mindfulness på individuelt plan og i terapeutiske situiationer. Yderligere vil dette styrke mindfulnesstrænerens færdigheder til at arbejdet med mindfulnessgrupper. Endelig er kurset en del af KognitivGruppens certificerede mindfulness-træner uddannelse.

 

Indhold og form

Den nyere psykoterapiforskning peger på udvikling af selfcompassion som en afgørende faktor for adfærdsændringer. Kurset vil se på mindfulness på tværs af 3. bølge terapiformer med afsæt i acceptance and commitment therapy - ACT.

De 6 kursusdage indeholder oplæg og generelle aspekter i anvendelse af mindfulness i terapeutiske samtaler. Mindfulness defineres som en måde at relaterere sig til indre og ydre begivenheder i opmærksomhedsfeltet. Åbenhed og kærlig omsorgsfuld opmærksomhed på egen og klientens adfærd hænger også sammen med behandlerens evne til ikke at lade sig styre af egne dagsordner. Det vil sige tanker om, hvordan ting skal/burde være. 

Der vil blive arbejdet praktisk oplevelsesorienteret med at styrke deltagerens evne til at opretholde kontakt med egne indre begivenheder og kontakt med relevante processer hos klienten. Betydningen af ikke at reagere impulsivt på intense følelser eller reaktive tankemønstre. 

Der bliver arbejdet med problemstillinger, som er grundlæggende i klientkontakt og ofte kan resultere i reaktiv og uhensigtsmæssig adfærd hos behandleren. Da Acceptance and Commitment Therapy er en behandlingsform, hvor mindfulness bliver anvendt mere og mere og tilskrevet stor betydning, vil kurset tage afsæt i denne.

 

Underviser

Psykolog Morten Hecksher   Morten har omfattende efteruddannelse i kognitiv adfærds terapi, ACT og mindfulness. Han har bl.a. gennemgået 4 årigt uddannelses forløb i ACT som deltager og medunderviser med psykolog, Ph.D. JoAnne Dahl, Uppsala Universitet og psykolog, Ph.D Tobias Lundgren, Stockholm Universitet. Siden 2008 har Morten udbudt ACT uddannelse for læger, psykologer og andre faggrupper. Ligeledes har han stået for mindfulness-trænerkurser siden 2004. Han har over 25 års klinisk erfaring og over 20 års undervisningserfaring. Yderligere har han skrevet bøger og artikler om mindfulness og ACT. Morten har gennemgået omfattende træning i mindfulness, og har daglig mindfulness praksis. Han har lavet 8 sessioners MBCT kurser og mindfulness trænerkurser i gennem 15 år. Har skrevet bog og træningsmanual til mindfulness træning. Lavet mindfulness meditations CDer og DVD baseret mindfulness læringsprogram. Har gennem en årrække lavet mindfulness træner uddannelse i udlandet. Se mere information om Morten under Mortens profil på hjemmesiden.

 

Litteratur

Udover litteraturen til Mindfulness-træner trin 2:

  •  Russ Harris (2011). ACT i teori og praksis

Dato'er

Ingen kendte datoer pt.

 

Første dag på hvert modul: 10.00 - 16.30. Anden og tredje dag på hvert modul: 09.00 - 15.30.

 

Lokaler

KognitivGruppen

Rolighedsvej 38, 8240 Risskov

 

Mindfulness-træner trin 3. 

  • 2 moduler af 3 dage hver
  • Underviser med ekspertise i metoden
  • Særligt fokus på træning i at kunne anvende mindfulness i individuelle sessioner
  • Undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost og dessert inkluderet i prisen.

Pris: 13.125,00 DKK (Pris ekskl. moms: 10.500,00 DKK)

Underviser:

Morten Sveistrup

Tilmeld kursus