Trænerkursus: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Trin I

Begynd din uddannelse til mindfulness-træner

Mindfulness-træner trin 1

På dette kursus vil du påbegynde din træning til at blive en mindfulness-træner i mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

 

Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne lærer at praktisere kognitiv mindfulness meditation. De personlige erfaringer er afgørende, hvis man vil anvende metoderne i en professionel sammenhæng.

Du kan gøre dine egne erfaringer med mindfulness træning, og mærke på egen krop, hvad mindfulness er.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, læger og tværfagligt personale, der både har et personligt og professionelt ønske om at lære kognitiv mindfulness meditation. Deltagerne skal være indstillet på at lære metoderne ved at praktisere dem selv. Det kan være hjælpsomt efter kurset at deltage i et 8 sessioners MBKT kursus.

 

Indhold

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi læres systematisk gennem meditations og yoga øvelser. Øvelserne er opbyggede i en logisk rækkefølge, så læringen bliver så forståelig som muligt. Øvelserne er Bodyscan-meditation, åndedrætsmeditation, meditation på åndedræt og krop, meditation på åndedræt, krop og lyde, meditation på åndedræt, krop, lyde og tanker. Herudover øvelser som bygger på kognitiv adfærds terapi.

 

Form

Kurset er i høj grad oplevelsesorienteret og træningen indeholder siddende og liggende meditationer. Læringen tager udgangspunkt i deltagernes oplevelser og erfaringer gennem kurset. 
Medbring liggeunderlag, tæppe og pude.

 

Hjemmearbejde

For at mindfulness skal have en effekt, er det nødvendigt at praktisere det dagligt. Vi anbefaler derfor at deltageren afsætter ½-1 time dagligt imellem sessionerne til at træne mindfulness.
 

Underviser - Morten Sveistrup Hecksher

Psykolog Morten Hecksher

Morten har omfattende efteruddannelse i kognitiv adfærds terapi, ACT og mindfulness. Han har bl.a. gennemgået 4 årigt uddannelses forløb i ACT som deltager og medunderviser med psykolog, Ph.D. JoAnne Dahl, Uppsala Universitet og psykolog, Ph.D Tobias Lundgren, Stockholm Universitet. Siden 2008 har Morten udbudt ACT uddannelse for læger, psykologer og andre faggrupper. Ligeledes har han stået for mindfulness-trænerkurser siden 2004. Han har over 25 års klinisk erfaring og over 20 års undervisningserfaring. Yderligere har han skrevet bøger og artikler om mindfulness og ACT. Morten har gennemgået omfattende træning i mindfulness, og har daglig mindfulness praksis. Han har lavet 8 sessioners MBCT kurser og mindfulness trænerkurser i gennem 15 år. Har skrevet bog og træningsmanual til mindfulness træning. Lavet mindfulness meditations CDer og DVD baseret mindfulness læringsprogram. Har gennem en årrække lavet mindfulness træner uddannelse i udlandet. Se mere information om Morten under Mortens profil på hjemmesiden.

 

Om mindfulness

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) er et eksempel på "tredie bølge" af kognitiv adfærdsterapi. Den nyere forskning indenfor området viser lovende resultater indenfor behandling af angst, stress, kronisk smerte, spiseforstyrrelser og affektive forstyrrelser. Behandlingen er også effektiv til forebyggelse af tilbagevendende depressioner og supplerende behandling af helbredsmæssige problemer.

Mindfulness bliver defineret som evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. I behandlingen optræner man patientens færdigheder i at opleve tanker som tanker og ikke som virkelighed. Træningen foregår gennem gentagen og systematisk praksis. Målet er at optræne en bevidst opmærksomhedskontrol - en form for informationsbearbejdning, som ikke er forenelig med den tænkning, som karakteriserer forskellige former for psykiske lidelser som f.eks. depression, angst og stress. 

Den positive effekt ved mindfulness kan forklares ved, at metoden udvikler en metakognitiv opmærksomhed. Personen lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes en ændring i relationen til de oplevede mentale begivenheder - tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræningen skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Metakognitiv opmærksomhed gør det endvidere lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. stress.
 

Læs mere om mindfulness på hjemmesiden under fanen ”metoder.”

 

Anbefalet litteratur

  • Hecksher, Morten S. et al (2010) Mindfulness, manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag
  • Zindel, V. Segal. J. Mark Williams, John D. Teasdale (2013) Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi. Hans Reitzels Forlag.
  • Kabat-Zinn, J. (2014) Lev med livets Katastrofer. Dansk Psykologisk Forlag.

Dato'er

Ingen kurser planlagt pt.

 

Første dag i hvert modul fra 10.00 til 16.30 og anden og tredie dag i hvert modul fra 09.00 til 15.30.

 

Lokaler

KognitivGruppen

Rolighedsvej 38, 8240 Risskov

 

 

Træner-kursus i mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) trin 1.

  • 2 moduler af 3 dage hver
  • Underviser med ekspertise i metoden
  • Betaling foregår forud for kurset
  • Prisen inkluderer DVD, undervisningsmateriale, morgenmad, frokost og dessert.
  • Pris inklusiv moms DKK 13.125,00

Pris: 13.125,00 DKK (Pris ekskl. moms: 10.500,00 DKK)

Underviser:

Morten Hecksher

Tilmeld kursus