Trænerkursus: Mindfulness baseret kognitiv terapi trin II forår 2019

Se en introduktionsvideo til kurset

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) trænerkursus trin 2                         

Kurset har til formål at træne deltagerne i selv at kunne varetage afholdelsen af 8 sessioners grupper, og yderligere at deltagerne lærer at bruge Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi i deres daglige arbejde.

 

Overskrift

Kurset henvender sig til psykologer, læger og tværfagligt behandlingspersonale, der ønsker at bruge mindfulness baseret kognitiv terapi i deres daglige arbejde. Der er tale om et videregående kursus, der forudsætter:

 • At deltagerne har en sundhedsfaglig grunduddannelse
 • At deltagerne har gennemført Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Trin I eller et lignende kursus. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal starte på Mindfulnesstræner trin 1 eller 2, så kontakt os endelig.
 • At deltagerne selv praktiserer mindfulness meditation dagligt.

Indhold

Kurset er træning i 8 sessioners kursernes indhold og proces. Underviseren vil demonstrere øvelser og meditationer og deltagerne vil under feedback få lejlighed til at afholde disse. Kurset vil i særdeleshed fokusere på deltagernes evne til at give tilbagemelding på kursistens oplevelser med meditationer og øvelser. Der vil blive lagt vægt på den pædagogiske tilgang ved indsigtsbaseret læring. Vi vil blandt andet arbejde med:

 • At få erfaring med at gennemføre et 8-sessioners program i gruppe
 • At lære at bruge Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi i individuel behandling
 • At opnå forståelse for principperne bag behandlingsformen
 • At udforske, hvordan vi som behandler kan bruge vores egne erfaringer med mindfulness meditation i arbejdet med klienter

 

Form

Formen er i høj grad oplevelsesorienteret. Undervisningen består af øvelser, erfaringsudveksling og i begrænset omfang teoretiske oplæg.

 

Underviser

Psykolog Morten Hecksher

Morten har omfattende efteruddannelse i kognitiv adfærds terapi, ACT og mindfulness. Han har bl.a. gennemgået 4 årigt uddannelses forløb i ACT som deltager og medunderviser med psykolog, Ph.D. JoAnne Dahl, Uppsala Universitet og psykolog, Ph.D Tobias Lundgren, Stockholm Universitet. Siden 2008 har Morten udbudt ACT uddannelse for læger, psykologer og andre faggrupper. Ligeledes har han stået for mindfulness-trænerkurser siden 2004. Han har over 25 års klinisk erfaring og over 20 års undervisningserfaring. Yderligere har han skrevet bøger og artikler om mindfulness og ACT. Morten har gennemgået omfattende træning i mindfulness, og har daglig mindfulness praksis. Han har lavet 8 sessioners MBCT kurser og mindfulness trænerkurser i gennem 15 år. Har skrevet bog og træningsmanual til mindfulness træning. Lavet mindfulness meditations CDer og DVD baseret mindfulness læringsprogram. Har gennem en årrække lavet mindfulness træner uddannelse i udlandet. Se mere information om Morten under Mortens profil på hjemmesiden.

 

Hjemmearbejde

Træningsdelen af kurset er meget vigtig. Derfor er det afgørende, at deltagerne afsætter tid til træning mellem kursusdagene.

 

Anbefalet litteratur

For at sikre deltagernes teoretiske forståelse forventes deltagerne at have læst følgende litteratur:

 • Hecksher, M. S., Nielsen L.K. & Piet, J. (2010) Mindfulness, manunal til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag
 • Segal V.Z., Williams, J.M.G. & Teasdale J.D. (2013). Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi. Hans Reitzels Forlag.
 • Kabat-Zinn, J. (2014). Lev med livets Katastrofer. Dansk Psykologisk Forlag

Om mindfulness

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) er et eksempel på "tredie bølge" af kognitiv adfærdsterapi. Den nyere forskning indenfor området viser lovende resultater indenfor behandling af angst, stress, kronisk smerte, spiseforstyrrelser og affektive forstyrrelser. Behandlingen er også effektiv til forebyggelse af tilbagevendende depressioner og supplerende behandling af helbredsmæssige problemer.

Mindfulness bliver defineret som evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. I behandlingen optræner man patientens færdigheder i at opleve tanker som tanker og ikke som virkelighed. Træningen foregår gennem gentagen og systematisk praksis. Målet er at optræne en bevidst opmærksomhedskontrol - en form for informationsbearbejdning, som ikke er forenelig med den tænkning, som karakteriserer forskellige former for psykiske lidelser som f.eks. depression, angst og stress. 

Den positive effekt ved mindfulness kan forklares ved, at metoden udvikler en metakognitiv opmærksomhed. Personen lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes en ændring i relationen til de oplevede mentale begivenheder - tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræningen skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Metakognitiv opmækrsomhed gør det endvidere lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. stress.
 

Læs mere om mindfulness under "metoder".

 

Dato'er

Den 12.-14. marts samt 2.-4. april 2019

 

Første dag i hvert modul fra 10.00 til 16.30 og anden og tredie dag i hvert modul fra 09.00 til 15.30.

 

Lokaler

KognitivGruppen

Rolighedsvej 38, 8240 Risskov.

 

Information

Trin 2 træner-kursus i mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

 • 2 moduler af 3 dage hver
 • Underviser med ekspertise i metoden
 • Specifik træning i afholdelse af 8 ugers kurser
 • Inkluderet i prisen er undervisningsmaterialer, morgenmad, frokost og dessert.
 • Tilmeldingsfrist den 15. februar 2019
 • Pris inkl. moms DKK 13.125,00

Pris: 13.125,00 DKK (Pris ekskl. moms: 10.500,00 DKK)

Underviser:

Morten Hecksher

Tilmeld kursus