2 dages intro til ACT efterår 2018

Se en introduktionsvideo til kurset

Introduktion

Bliv introduceret til Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

 

Formål

Formålet med kurset er at blive indført i ACT og få kendskab til den teoretiske baggrund for metoden. ACT er blevet en udbredt metode, som kan anvendes selvstændigt eller i kombination med andre metoder. Dette vil give deltagerne mulighed for at komme i gang med at anvende teknikkerne fra ACT i deres daglige arbejde.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til faggrupper, der ønsker at stifte bekendtskab med Acceptance and Commitment therapy (ACT) og komme i gang med at anvende ACT i deres arbejde med mennesker. Kurset er ikke kun for kliniske behandlere, men henvender sig også til rådgivere, coaches og andre som har individuelle samtaler.

 

Indhold

På dette kursus vil du blive indført i den pædagogiske model og de 6 terapeutiske kerneprocesser. Der vil være mulighed for at arbejde med øvelser inden for hver af kerneprocesserne. Kurset vil give dig førstehåndserfaringer med ACT og samtidig virke som inspiration til at gå videre indenfor denne retning.

 

Form

Formen vil være oplevelsesorienteret, idet det vægtes, at deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne på og med sig selv. Dagene vil veksle mellem oplæg, øvelser og cases. Holdets størrelse vil max. være 25 personer, og der vil derfor være god mulighed for at øve sig i grupper. 

 

Underviser

Psykolog Morten Hecksher

Han har bl.a. gennemgået 4 årigt uddannelses forløb i ACT som deltager og medunderviser med psykolog, Ph.D. JoAnne Dahl, Uppsala Universitet og psykolog, Ph.D Tobias Lundgren, Stockholm Universitet. Siden 2008 har Morten udbudt ACT uddannelse for læger, psykologer og andre faggrupper. Ligeledes har han lavet mindfulness-trænerkuser siden 2004. Han har over 25 års klinisk erfaring og over 20 års undervisningserfaring. Yderligere har han skrevet bøger og artikler om mindfulness, ACT og Kognitiv Adfærds Terapi.

 

Dato'er

Den 13. og 14. november 2018

 

Første dag kl. 10.00 - 16.30 og anden dag fra kl. 09.00 - 15.30

 

Anbefalet litteratur

Intro til området er "ACT i teori og praksis” af Russ Harris.

 

Lokaler

Kognitivgruppen

Rolighedsvej 38, 8240 Risskov

 

Om acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT er en behandlingsform som intervenerer på tværs af diagnoser, med en målsætning om at leve en meningsfuld tilværelse i tråd med personlige værdier. Mange af de problemer vi møder i livet er uløselige. ACT har et sigte om at kunne skabe en adfærd i retning af det, der betyder noget eller får os til at føle os levende. Dette i modsætning til at stræbe efter at ændre eller regulere på omstændigheder, vi ikke kan ændre.

ACT har grundlag i adfærdsterapien med blandt forbindelse til Skinner. Herudover har ACT udviklet en sprogteori, Relational Frame Theory, RFT. I følge denne er en stor del af vores følelser og adfærd styret af sproglige betydninger som er indlejrede i den kontekst vi befinder os i. Gennem læring og erfaringer i livet vil disse sproglige betydninger kunne hindre os i en vital tilværelse, hvis ikke vi mestrer at kunne forholde os til dem på en opmærksom og bevidst måde.

Herudover har metoden afsæt i Funktionel Kontekstualisme. Det vil sige, at vi i behandlingen indretter vores intervention efter det, der kan skabe en bevægelse i retning af en værdibaseret vital tilværelse.

Metoden har også forbindelse til eksistentiel psykologi. Det faktum, at vi når vi bliver opmærksomme på de omstændigheder, der er tilstede i konteksten, har mulighed for at vælge. Et valg som på den ene side kan betyde at leve et liv i bestræbelsen på at undgå smerte, ubehag. Dette med den konsekvens, at vi bliver hæmmede i at gøre det, der er meningsfuldt for os. Metoden tilsigter at skabe plads eller accept til de omstændigheder, som altid vil være tilstede i vores liv, smerte, tristhed, tanker og gøre noget af det, der er meningsfuldt for os. 

ACT er en evidensbaseret terapiform. Der er lavet et stort antal undersøgelser indenfor mange forskellige problemområder, som vidner om signifikant effekt i retning af psykologisk fleksibilitet, større livskvalitet og mindre grad af negative symptomer som eksempelvis stress, angst og depression. 
 

Du kan læse mere omfattende information om ACT i afsnittet på hjemmesiden om metode.

 

 

Information

2 dages intro kursus i ACT

  • Praktisk og teoretisk indførsel i metoden
  • Underviser med ekspertise i metoden
  • Undervisningsmateriale, morgenmad, frokost og dessert inkl. i prisen.
  • Tilmeldingsfrist den 26. oktober 2018
  • Pris inkl. moms DKK 3.750,00

Pris: 3.750,00 DKK (Pris ekskl. moms: 3.000,00 DKK)

Underviser:

Morten Hecksher

Tilmeld kursus