ACT inspirerede meditationer download

Introduktion

Overordnet om meditationerne
De følgende meditationer har en logisk rækkefølge og kan med fordel trænes som beskrevet:

Meditation på mening og værdier danner grundlag for det efterfølgende. Når vi bliver mere klar over, hvad det er, vi gerne vil i vores vi bliver det nemmere at give plads til det vi ikke kan undgå. Når vi gør det, der er vigtigt og meningsfuldt for os vil det indimellem gøre ondt. Det kan ikke være anderledes. Det ville ikke gøre ondt, hvis ikke det var vigtigt. Meditation på venlighed og egenomsorg - og meditation på sårbarhed er redskaber og træning i at give plads til netop det, der gør ondt. Endelig er funktionen af vipassana ud over at mærke vores tilstedeværelse og nærvær også at optimere denne, så vi kan leve vores liv fuldt ud.

Det kan anbefales at træne meditation på mening og værdier dagligt i een uge. Man kan med fordel skrive ned, hvilke typer af liv og adfærd, der er vigtige og meningsfulde.

I den efterfølgende to uger een gang dagligt, på skift træne meditation på venlighed - egenomsorg og meditation på sårbarhed.

Herefter een uge med daglig meditation vipassana kort.

Efterfølgende træning af viassana lang een gang dagligt med mulighed for at udelade guidning, når meditationens forløb er indlært.

Indhold

,,Meditation - mening - værdier
Meditation på mening og værdier har sin idehistoriske baggrund i eksistentialismen. Det vi kan vælge vores liv skal handle om. Denne meditation er hjælp til at afklare ovenstående: Hvad er det vores liv skal handle om? I sin enkelhed er det, der giver mening for os, samtidig det vi kan gøre, som får os til at mærke liv og vitalitet.
I denne sammenhæng træner vi at tydeliggøre, hvilken retning vores liv skal have. Hvilke typer af adfærd, som er meningsfulde. Det er ikke noget vi kan tænke os til, men noget vi kan mærke.


Venlighed - egenomsorg
At bringe venlighed og plads til det, der foregår inden i os er centralt, når vi gerne vil leve et godt og meningsfuldt liv. I denne meditation træner vi gennem ønsket om, at det må gå os selv og andre mennesker godt - at skabe mere rum og plads til vores følelser, kropslige fornemmelser og tanker. Meditationens funktion er, at vi ikke kommer til at hænge fast i uvenlige eller hadefulde tanker og på den måde have svært ved at være fuldt tilstede i vores liv.


Meditation sårbarhed
Meditationen tager udgangspunkt i forskning, som viser, at mennesker, der insisterer på at have deres sårbarhed kan leve deres liv helhjertet. Det der oftest gør os kede af det af det, er at vi ikke lever vores liv fuldt ud. At vi har ofret eller tilsidesat ting, som har været (livs)vigtige for os: Eksempelvis har arbejdet for meget på bekostning af nærvær, intimitet og sammenhørighed med de mennesker, der betyder noget for os. I meditationen går vi tæt på de indre mekanismer, som kan få os til at fjerne os fra det betydningsfulde i vores liv. Vi vil træne at give plads til den fysiske fornemmelse af sårbarhed inden i kroppen og der igennem skal grundlag for leve mere i tråd med vores værdier.


Vipassana 20 og vipassana 40 minutter

Ordet, vipassana er indisk og betyder, at se tingene som de er.  Vipassana meditation er historisk set baggrund for mindfulnessmeditation som den praktiseres i forskellige sammenhænge. Vipassana meditationen er en 2500 år gammel og blev udviklet af Gothama (Buddha) med henblik på at afhjælpe menneskelig lidelse.

Meditationernes funktion i denne sammenhæng er at skærpe opmærksomheden på den menneskelig tilbøjelighed til at undgå smerte og ubehag og til gengæld stræbe efter fysisk velbehag.

Undgåelse og stræben skaber grundlag for lidelse fordi det bliver vankeligt at være tilstede og nærværende, når vi oplever intense kropslige fornemmelser. Gennem tilværelsen indlærer vi automatiske kropslige reaktioner som har til formål at reducere smerte. Ved smerte kan vi have tilbøjelighed til at spænde op i muskelgrupper som fjerner opmærksomheden fra smerten. Dette har samtidig den konsekvens, at vi også mister opmærksomheden på at gøre ting i vores liv, som giver mening. Vi kæmper for at det ikke skal gøre ondt, men kommer til gengæld til at lide fordi tilværelsen kan blive en kamp og ikke et meningsfuldt liv.

I meditationerne vil vi træne opmærksomheden. Mærke kroppen og registrere tilbøjeligheden til at glide med tanker og samtidig fremme en mere vågen og bevidst måde at være tilstede på.

Gennem opmærksomhed på åndedrættet og kroppen træne en balanceret og jævn opmærksomhed. En opmærksomhed som ikke er styret af automatisk undgåelse af ubehag, men giver mulig for et liv, hvor vi ikke skelner mellem godt og skidt, rigtigt eller forkert. Vi vil træne os i at mærke de fysiske fornemmelser som de er og ikke som vi tænker de burde være og uden at bestræbe os på at ændre dem. Med andre ord er formålet at blive herre i eget hus og ikke blot følge en håbløs og umulig kamp for at undgå noget vi ikke kan slippe af med. Derimod skabe et mere solidt grundlag for et meningsfuldt liv. Tilstande som stress, angst og depression har nær relation til ovennævnte kamp, og der er forskningsmæssig belæg for at træning i ikke at kæmpe og stræbe har dokumenteret effekt i forhold til disse.

Meditationerne er opdelt i en kort og en lang. Det anbefales at begynde med den korte på 20 minutter. Dels stiller længere meditationer krav om øget tålmodighed, rummelighed og udholdenhed. Optimalt anvendes den korte meditation i en til to uger, hvorefter det giver mening at øge sværhedgraden. God træning.

 

Indtalt af:

Psykolog Morten Hecksher, Gennemgået 4 årigt uddannelses forløb i ACT som deltager og medunderviser med psykolog, Ph.D. JoAnne Dahl, Uppsala Universitet og psykolog, Ph.D Tobias Lundgren, Stockholm Universitet. Siden 2008 udbudt ACT uddannelse for læger og psykologer. Skrevet bøger og artikler om mindfulness og ACT. Udviklet mindfulness DVD træningprogram og lavet mindfulness trænerkurser siden 2004.

Information

Downloadprodukt

Pris: 100,00 DKK (Pris ekskl. moms: 80,00 DKK)

Tilmeld kursus